Młodzieżowe Kluby Historyczne im. Kazimierza Moczarskiego

Młodzieżowe Kluby Historyczne im. Kazimierza Moczarskiego stymulują modę na czytanie książek historycznych wśród licealistów.

W sali warszawskiego Domu Spotkań z Historią pełnej młodych ludzi - uczniów dziesięciu szkół z małych i dużych miast w Polsce – po raz kolejny zapanuje atmosfera ekscytacji towarzyszącej intelektualnemu wyzwaniu. Członkowie Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego będą wybierali swojego laureata spośród 10 kandydatów typowanych wcześniej przez jury „dużej” Nagrody Moczarskiego. Już trzeci raz wręczamy „małą” i „dużą” nagrodę. Być może wybór Klubów będzie zgodny, ale możliwe też, że trzeba będzie spierać się na wcześniej przygotowane przez szkolny klub argumenty na forum.

Spotkanie Klubów w dniach 6-8 grudnia w Warszawie jest finałem pracy nauczyciela opiekującego się Klubem i uczniów, trwającej dwa miesiące. Dziesięć najnowszych książek historycznych, które członkowie Klubów czytają, to spektrum tematów rocznicowych, kolejnych tytułów z serii, debiutów i prac naukowych. Są książki łatwe i trudne. W klubie trwają rozmowy, uczniowie recenzują i oceniają, nauczyciel wybiera fragmenty książek przydatne do lekcji. Wszystko to, aby stymulować modę na czytanie książek historycznych.

Rozmowy rówieśników w Młodzieżowych Klubach Historycznych, zarówno w szkole, jak i na spotkaniu w Warszawie, ich opinie i wnioski z poprzednich lat pokazują, że historię w szkole można oswoić.

W Klubach robimy to, na co nie ma czasu na lekcji historii lub języka polskiego. Na temat Grzegorza Przemyka nauczyciel goniący z realizacją programu wspomina jednym zdaniem. Między innymi dzięki nagrodzie Klubów w 2017 r., jednej z wielu nagród, którą zdobył Cezary Łazarewicz za książkę „Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka”, historia tego rówieśnika Klubowiczów ponownie nabrała znaczenia dla młodego pokolenia czytelników.

Klubowe spotkania młodzieży z najnowszymi książkami historycznymi pozwalają obalać mity, zdejmować bohaterów z pomnikowych cokołów, eksponować zapomniane tematy i upamiętniać anonimowe postaci.

Jednym zdaniem: włączać młodych ludzi w tworzenie historii. Kluby przydają się także nauczycielom jako inspiracja do dalszej pracy, możliwość spotkania się z autorami książek i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

W trzeciej edycji Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego w 2018 r. biorą udział szkoły z: Darłowa, Krosna, Radomia, Strzelina, Zawadzkiego, Suwałk, Polic, Łodzi i Warszawy.

Klubowicze wręczą Ołówek, statuetkę pasującą do Temperówki, podczas gali wręczenia Nagrody Moczarskiego.fot. Ola Drutkowska/DSH

Nagroda Młodzieżowych Klubów Historycznych

2018

Członkowie Młodzieżowych Klubów Historycznych już trzeci raz spotkali się w Warszawie, aby się poznać nawzajem, rozmawiać o książkach, uczestniczyć w spotkaniach z autorami, zwiedzić Warszawę i wybrać laureata klubowej Nagrody.

W tym roku Nagrodę Młodzieżowych Klubów Historycznych otrzymała Anna Bikont za książkę Sendlerowa. W ukryciu Wydawnictwa Czarne.

Członkowie Klubów wręczyli Nagrodę autorce na gali w Pałacu Rzeczypospolitej tuż przed ogłoszeniem werdyktu jury Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego za rok 2018.

W spotkaniu MKH w Warszawie w dniach 6-8 grudnia uczestniczyli uczniowie szkół z Radomia, Polic, Łodzi, Strzelina, Zawadzkiego, Suwałk, Darłowa, Krosna i Warszawy wraz z nauczycielami. Gospodarzem spotkania był Dom Spotkań z Historią. Pierwszego dnia wszyscy zagrali w grę edukacyjną „Moczarski w sześciu słowach”, przygotowaną przez absolwentów Klubów z 2016 roku: Mateusza Pawlikowskiego, Annę Adamczyk, Bartosza Saładyka i Wojciecha Mroza.

Następne dni to spotkania z: Pawłem Smoleńskim, autorem książki „Syrop z piołunu. Wygnani w akcji „Wisła” Wydawnictwa Czarne, Krzysztofem Potaczałą, autorem książki „To nie jest miejsce do życia. Stalinowskie wysiedlenia znad Bugu i z Bieszczadów” wydawnictwa Pruszyński i s-ka, oraz prof. Jerzym Kochanowskim, który napisał „Rewolucję międzypaździernikową. Polska 1956-57” wydaną przez Znak Horyzont. Na specjalne spotkanie w sobotę rano przybyła też nagrodzona przez młodzież Anna Bikont.

2017

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wybrali swego laureata z 10 nominacji Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego 2017.

Laureatem II edycji Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego został Cezary Łazarewicz i jego książka Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka,
Wydawnictwo Czarne 2016

Książkę laureatkę wybrała młodzież podczas II Zjazdu Klubów w Domu Spotkań z Historią w Warszawie w dniach 1 - 3 grudnia 2017 r.
Ogłoszenie werdyktu Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego 2017 odbyło się 9 grudnia w Domu Spotkań z Historią w Warszawie z udziałem młodzieży, przedstawicieli Młodzieżowych Klubów Historycznych, autorów nominowanych książek i zaproszonych gości. Cezary Łazarewicz, zwycięzca Nagrody Klubów 2017 otrzymał dyplom i statuetkę: „Ołówek Kazimierza Moczarskiego”, autorstwa Jacka Kowalskiego z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Partnerem projektu jest Fundacja PZU.

Co roku młodzież ze wszystkich Młodzieżowych Klubów Historycznych im Kazimierza Moczarskiego spotyka się podczas Zjazdu Klubów w Warszawie, aby wybrać najlepszą w jej ocenie książkę historyczną spośród 10 nominacji do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.

Oprócz wyboru laureata na najlepszą książkę historyczną 2016 roku w ocenie młodzieży ponadgimnazjalnej, program kolejnych dwóch dni zjazdu obejmował m.in. spotkania z autorami książek nominowanych w 2017 roku – Marcinem Napiórkowskim Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014 oraz Piotrem Lipińskim Cyrankiewicz Wieczny premier.

Maciej Gablankowski, dyrektor wydawniczy Znak Horyzont, poprowadził warsztat przybliżający pracę wydawcy książek historycznych, a Kamil Janicki, redaktor naczelny portalu TwojaHistoria.pl, opowiedział o pracy redaktora serwisu historycznego i specyfice pisania o historii w Internecie. Uczestnicy zjazdu odwiedzili także Muzeum Warszawy i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wszystkie spotkania odbyły się w warszawskim Domu Spotkań z Historią, który jest współorganizatorem projektu. W zjeździe wzięło udział ok. 70 uczestników – uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami, nauczycielami szkół biorących udział w projekcie z mniejszych i większych miast w Polsce.

Fundacja zapewniła każdemu Klubowi komplet dziesięciu książek nominowanych do Nagrody, dzięki czemu uczniowie mogli zapoznać się ze wszystkimi pozycjami, mieć do nich ciągły dostęp w trakcie pisania tekstów recenzenckich i później w szkolnej bibliotece.


>> Program II Zjazdu Młodzieżowych Klubów Historycznych (pdf)

>> Informacja prasowa II Zjazd MKH (pdf)

>> 2018 Regulamin Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych (pdf)

fot. Ola Drutkowska/DSH

2016

W dniach 2-3 grudnia 2016 roku, podczas pierwszego zjazdu Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego w Warszawie, młodzież wyłoniła najlepszą w jej ocenie książkę historyczną wybraną spośród 10 nominacji do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego 2016. Do Warszawy, na zaproszenie Fundacji, przyjechało ponad 70 uczestników Zjazdu, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, członków Klubów wraz z ich nauczycielami.

Zadaniem Klubów działających pod opieką nauczyciela, jest poznanie najnowszych tytułów literatury historycznej dotyczących historii Polski po 1918 roku oraz przyznanie nagrody dla najciekawszej, zdaniem młodzieży, książki spośród nominowanych do tegorocznej Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego. Fundacja zapewnia każdemu Klubowi komplet dziesięciu książek nominowanych do Nagrody, dzięki czemu uczniowie mogą się zapoznać ze wszystkimi pozycjami, a także mieć do nich ciągły dostęp w trakcie pisania tekstów recenzenckich.

Laureatem I edycji Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych został amerykański historyk, Timothy Snyder i jego książka Czarna ziemia. Holocaust jako ostrzeżenie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015.

Spotkanie Klubów miało charakter edukacyjno-warsztatowy, odbywało się w Domu Spotkań z  Historią w Warszawie, siedzibie partnera edukacyjnego projektu, z udziałem historyków i edukatorów. Anna Machcewicz i Piotr Lipiński poprowadzili specjalnie przygotowane zajęcia edukacyjne pt. „Warsztat badawczy historyka i reportera” dotyczące warsztatu a także oceny, selekcji i  interpretacji źródeł historycznych. Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie członków Klubów z Alexandrą Richie, laureatką Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego w 2015 roku za książkę Warszawa 1944. Tragiczne powstanie. Spotkanie wraz z dyskusją na temat książki i warsztatu badawczego autorki odbyło się w Collegium Civitas. partnera edukacyjnego Zjazdu Klubów.

Ogłoszenie werdyktu Młodzieżowych Klubów Historycznych miało miejsce podczas uroczystej Gali Nagrody Moczarskiego 2016 w Pałacu Rzeczypospolitej, siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie. Wręczana w tym roku po raz pierwszy Nagroda Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego to pasujący do temperówki „Ołówek”, autorstwa Jacka Kowalskiego z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.


Kluby Moczarskiego from Młodzieżowe Kluby Historyczne on Vimeo .


O spotkaniu Młodzieżowych Klubów Historycznych w Warszawie:
Suwałki: zst.suwalki.pl
Police: zspolice.pl
Radom: kochanowski.iq.pl
Strzelin: youtube.com
Zawadzki: zspzawadzkie.wodip.opole.pl
Warszawa: hoffmanowa.pl
civitas.edu.pl

Polska na mapie Europy

W listopadzie ​2017 r. ​odbyło się spotkanie młodzieży ​licealnej z Warszawy​ i Łodzi​ z profesorem Andrzejem Nowakiem, laureatem Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego w 2016 roku za książkę "Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 - zapomniany appeasement". Tematem spotkania była "Polska na mapie Europy" i wizerunek Polski w Europie przed i po II wojnie światowej. ​
Po wykładzie profesora Andrzeja Nowaka oraz dyskusji z młodzieżą na temat najnowszej historii Polski, uczniowie brali udział w przygotowanym dla nich warszta​cie​ z użyciem map konturowych Polski. ​C​elem​ warsztatu​ było kształtowanie umiejętności analizy źródła historycznego, jakim jest mapa. Uczestnicy​, w grupach mieszanych​,​ mieli za zadanie nadać tytuł mapie oraz stworzyć legendę do mapy konturowej Polski. Najładniejsze i bezbłędne mapy zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu wraz z nazwiskami autorów.​​
​W spotkaniu brała udział młodzież z IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie oraz- VI LO im. Gabriela Narutowicza w Łodzi. ​
Partnerem wydarzenia była Fundacja PKO BP.


Polska na mapie Europy - spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem from Młodzieżowe Kluby Historyczne on Vimeo.

Szkoły, przy których działają Młodzieżowe Kluby Historyczne:

 • Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie
  opiekun Klubu: Artur Hamerling

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
  opiekun Klubu: Antoni Markiewicz

 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
  opiekun Klubu: Beata Wygonik-Wronka

 • Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
  opiekun Klubu: Dorota Kobylińska - Huk

 • VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
  opiekun Klubu: opiekun: Iwona Grześkiewicz

 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie
  opiekun Klubu: opiekun: Edyta Kramarz

 • Zespół Szk​ó​ł Technicznych w Suwałkach
  opiekun Klubu: opiekun: Magdalena Jaśkiewicz

 • LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie
  opiekun Klubu: opiekun: Grzegorz Kozłowski

 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
  opiekun Klubu: Adam Rębacz

 • Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Zawadzkiem
  opiekun Klubu: Arkadiusz Baron

Autorskie spotkania z młodzieżą

Fundacja jest organizatorem spotkań autorów nominowanych książek z młodzieżą, uczniami szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, przy których działają Młodzieżowe Kluby Historyczne im. Kazimierza Moczarskiego.

Kalendarium spotkań 2016

8 listopada 2016 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu odbyło się spotkanie autorskie z Andrzejem Brzezieckim, nominowanym do Nagrody Historycznej im.  Kazimierza Moczarskiego 2016 za  książkę Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera.

18 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i I Liceum ogólnokształcącym im. Mieszka I w Zawadzkiem gośćmi spotkania z uczniami należącymi do Młodzieżowego Klubu Historycznego byli Elżbieta Moczarska, córka Kazimierza Moczarskiego i założycielka Fundacji im. Kazimierza i Zofii Moczarskich oraz Adam Rębacz, koordynator Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego.

25 listopada 2016 roku Andrzej Wielowieyski poprowadził spotkanie i dyskusję na temat książki Losowi na przekór z młodzieżą IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie .

28 listopada 2016 roku miało miejsce spotkanie Młodzieżowego Klubu Historycznego w VI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu z Anną Machcewicz, autorką książki Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980 nominowanej do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego 2016.

6 grudnia 2016 roku w IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie odbyło się spotkanie oraz dyskusja młodzieży z Aleksandrą Hnatiuk na temat książki Odwaga i strach, nominowanej do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego 2016 .

8 grudnia 2016 roku Joanna Beata Michlic była gościem spotkania z młodzieżą LXIV LO im. St. Witkiewicza w Warszawie, którego tematem była nominowana do Nagrody Moczarskiego 2016 książka Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych.

Informacja prasowa: 16.11.2016
Informacja prasowa: Radom 28.11.2016
Informacja prasowa: Andrzej Brzeziecki Poznań
Radom. Lekcja żywej historii w „Kochanowskim” (echodnia.eu)
Spotkanie z autorką książki o proteście na Wybrzeżu (radioplus.com.pl)

Recenzje

2017

2016

Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980
Anna Machcewicz

Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980 Anna Machcewicz

Losowi na przekór Andrzej Wielowieyski

Pierwsza zdrada Zachodu.
1920 - zapomniany appeasement
Andrzej Nowak

Polska w polityce zagranicznej Litwy
w latach 1938-1939
Audrius A. Žulys

Kobiety, komunizm i industrializacja
w powojennej Polsce
Małgorzata Fidelis

Budowanie Polski Ludowej.
Robotnicy a komuniści 1945-1950
Padraic Kenney

Odwaga i strach Ola Hnatiuk

Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie Timothy Snyder

Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera Andrzej Brzeziecki

Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce
od roku 1880 do czasów obecnych
Joanna Beata Michlic

fot: archiwum Elżbiety Moczarskiej/FOTONOVA